HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

Zajmujemy się kompleksowymi dostawami części i narzędzi powstałych w zaawansowanych procesach metalurgii proszków. Posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na optymalny dobór gatunku węglika dla Państwa aplikacji produkcyjnej. Produkcja części odbywa się w oparciu o nowoczesny park maszynowy w kilku zakładach produkcyjnych, a każdej dostawie towarzyszą karty kontroli produktu. Niezależnie czy potrzebują Państwo części znormalizowanych produkowanych seryjnie czy też niestandardowych, wytwarzanych w ilościach jednostkowych, służymy pomocą.

Chcesz zwiększyć zyskowność swojej działalności? Inwestuj tylko w narzędzia o najlepszej jakości. Zdecydowanie wyższa odporność na zużycie oraz wysoka precyzja wykonania pozwoli ograniczyć koszty maszynowe, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość wykonania Państwa produktów.

 

W celu spełnienia różnorodnych wymagań, zależnych od indywidualnych zastosowań, w ofercie Stjorsen Polska znajduje się wiele różnych gatunków węglika. Stosujemy tylko materiały renomowanych firm wyznaczających światowe trendy w technologii spiekania proszków, takich jak Kennametal, Ceratizit, CB Carbide czy japoński Sanalloy. Dobór optymalnego gatunku materiału wyjściowego warunkuje najwyższą jakość produktu. W ofercie posiadamy materiały o wyjątkowej odporności na ścieranie, twarde gatunki węglików z podwyższoną udarnością, żaroodporne, o bardzo drobnej ziarnistości do produkcji części o bardzo małych wymiarach, a także nie wykazujące własności magnetycznych.

Zastosowanie technologii HIP (Hot Isostatic Pressing) i CIP (Cold Isostatic Pressing) pozwala na produkcję części o jednorodnej mikrostrukturze i parametrach fizycznych. Poprzez stosowanie różnorodnych technologii formowania proszku przed spiekaniem geometria półfabrykatów jest bardzo bliska wymiarom części finalnej. Docelowy kształt detalu uzyskujemy poprzez obróbkę wykańczającą na sterowanych numerycznie szlifierkach narzędziowych i elektrodrążarkach.

Dokładność wymiarowa możliwa do osiągnięcia to 2µm z lustrzaną powierzchnią roboczą.

Określ warunki pracy, a my dobierzemy materiał.

 

Węgliki spiekane znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, elektromaszynowym, farmaceutycznym chemicznym, papierniczym, wydobywczym, spożywczym oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest najwyższa precyzja przy maksymalnej odporności na zużycie.

 

Cechy węglików spiekanych

Wysoka odporność na powstawanie pęknięć jest wskaźnikiem określającym jakość węglika i jego udarność. Niestety twardość i wytrzymałość są cechami przeciwstawnymi.

Wysoka zawartość kobaltu i/lub duże ziarna określają wytrzymałość węglika. Wysoka wytrzymałość jest wymagana, gdy w czasie pracy występują nagłe i silne obciążenia. W przypadku gdy zachodzi duży gniot, pojawia się też podwyższone tarcie pomiędzy narzędziem, a przedmiotem obrabianym. Wielkość siły tarcia zależy od chropowatości powierzchni narzędzia oraz reakcji chemicznych pomiędzy powierzchnią narzędzia, a przedmiotem obrabianym.

Warto zauważyć, że wytrzymałość nie jest synonimem odporności na zginanie. Stabilnością krawędzi roboczej nazywa się odporność na wykruszenia pojedynczych ziaren węglika lub ich większych skupisk. Wytrzymałością na zginanie określa w przybliżeniu stabilność krawędzi roboczej.

 

Wybór materiału

W zależności od rodzaju zastosowania, różne właściwości materiału powinny zostać wzięte pod uwagę. Z tego powodu dostępnych jest tak wiele gatunków węglika. Dla ułatwienia doboru właściwego typu węglika dla danego zastosowania, opracowano i wdrożono kilka sposobów standaryzacji. Najszerzej stosowana nomenklatura określona jest w normie DIN ISO 513.

 

W ofercie posiadamy wykonane z węglika spiekanego :

♦ ciągadła do drutu, rurek i profili

♦ matryce do kształtowania plastycznego

♦ matryce do wyciskania

♦ segmenty tnące wykrojników

♦ koła i wkładki do zwijania i zagniatania obrzeży

♦ wkładki formujące do magnezu

♦ walce specjalne

♦ wkładki, zapraski

♦ stemple, przebijaki, dziurkowniki

♦ dysze

♦ matryce do tabletkarek

♦ matryce do prasowania proszków

♦ części specjalnego kształtu

♦ tuleje

♦ półfabrykaty do produkcji różnorodnych narzędzi

♦ pręty, płaskowniki

 

Węglik spiekany niezrównany w walce ze zużyciem.

Węglik spiekany, podobnie jak stal, jest mało precyzyjnym i bardzo ogólnym określeniem szerokiej grupy materiałów. Węgliki mogą być produkowane w niezliczonej ilości odmian, z różnymi właściwościami, poprzez kombinację minimum dwóch składników.

Komponentem decydującym o twardości jest węglik wolframu i ewentualnie inne węgliki połączone wysoko wytrzymałym spoiwem kobaltowym (Co), które zapewnia odpowiednio mocne wiązanie węglików. Zmieniając proporcje składników możemy komponować materiał wyjściowy o odpowiednich parametrach. Skład wielu specyfi cznych gatunków węglików stanowi know-how producentów, będące wynikiem wieloletnich badań laboratoryjnych i testów produkcyjnych. Możemy jednakże przyjąć zależność:

♦ niska zawartość spoiwa charakteryzuje materiał o wysokiej twardości i dużej odporności na ścieranie

♦ wysoki udział kobaltu w składzie to węglik o większej elastyczności i udarności.