HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

Prowadniki i rolki

Rolki i prowadniki wg specyfi kacji klienta mogą być wykonane w całości z węglika spiekanego lub, w celu obniżenia kosztów,
ze stali w wkładkami węglikowymi. Powierzchnia robocza rolek, w zależności od zastosowania, jest polerowana lubwykończona
zgodnie z wymaganiami klienta.