HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

Elementy ceramiczne dostarczane przez naszą firmę wytwarzane są w zakładach produkcyjnych w oparciu o najnowsze technologie produkcji i obróbki końcowej. Dzięki bliskiej współpracy z wyspecjalizowanymi producentami zapewniamy naszym klientom wyroby najwyższej jakości. Wytwarzanie ceramiki technicznej składa się z następujących etapów:

 • produkcja proszków i mas,
 • formowanie,
 • suszenie,
 • kształtowanie półfabrykatów w stanie surowym,
 • wypalanie,
 • nanoszenie pokryć ceramicznych,
 • szlifowanie, obróbka końcowa.

Dobór odpowiedniego rodzaju ceramiki

Dobór odpowiedniego rodzaju ceramiki jest kluczowym stadium procesu. Bazując na dokumentacji technicznej oraz parametrach Państwa procesu technologicznego, służymy pomocą przy doborze optymalnego materiału. Określ warunki pracy, my zaproponujemy materiał, który spełni stawiane wymagania.

 

Produkcja proszków i mas

proces-prodykcyjny-01

Proszki i masy ceramiczne uzyskuje się w procesach:

 • rozdrabniania mechanicznego surowców wyjściowych,
 • syntezy proszków,
 • mieszania i ujednorodniania.

Formowanie

proces-prodykcyjny-02

Formowanie stanowi jeden z najważniejszych etapów procesu wytwarzania wyrobów z ceramiki technicznej. Służy ono do przekształcenia nieskonsolidowanego materiału wejściowego w spójny, zagęszczony półfabrykat o określonej geometrii i mikrostrukturze.

Można wyróżnić następujące rodzaje formowania:

 • formowanie przez prasowanie,
 • formowanie plastyczne,
 • formowanie przez odlewanie.

Suszenie

proces-prodykcyjny-03

Suszenie ma na celu usunięcie ciekłej fazy międzywęzłowej. W praktyce stosowane są różne technologie suszenia:

 • suszenie konwekcyjne,
 • suszenie mikrofalowe,
 • suszenie bezpowietrzne.

Kształtowanie półfabrykatów w stanie niewypalonym

proces-prodykcyjny-04

Elementy ceramiczne można formować poprzez:

 • kształtowanie ubytkowe – ma na celu uzyskanie półfabrykatu o odpowiednim kształcie, poprzez usunięcie części materiału,
 • kształtowanie przyrostowe – polega na stopniowym kreowaniu lub dodawaniu materiału. Metodą tą produkuje się części o skomplikowanych kształtach wewnętrznych.

Kształtowanie wyrobów ceramicznych przed wypaleniem jest dużo tańsze niż obróbka po wypalaniu. Ceramika w stanie „zielonym” jest miękka i łatwa w obróbce, natomiast po wypaleniu, w stanie „białym”, staje się twarda, a jej obróbka bardzo kosztowna. Z drugiej strony części uformowane podczas procesu wypalania mogą stracić od 5 do 40% swojej objętości, dlatego metoda ta pozwala na wyprodukowanie elementów z dokładnością do około 1%. Dla uzyskania wysokich dokładności części poddawane są obróbce końcowej po procesie wypalania. Należy unikać wykonywania gwintów w częściach ceramicznych. Zaformowany gwint podczas wypalania zmienia wymiary, bardzo trudne jest właściwe obliczenie skurczu materiału. W przypadku konieczności stosowania połączeń gwintowanych, zalecamy użycie tulejek z gwintem, wklejanych w przygotowane gniazdo w elemencie ceramicznym.

Wypalanie

proces-prodykcyjny-05

Wypalanie polega na poddaniu wysuszonego wyrobu działaniu temperatury. Odbywa się w piecach ceramicznych w temp. ok. 900–2000°C, zależnie od rodzaju wyrobów. Istnieje kilka sposobów wypalania ceramiki:

 • spiekanie swobodne,
 • prasowanie jednoosiowe na gorąco,
 • prasowanie izostatyczne na gorąco,
 • spiekanie plazmowe,
 • spiekanie mikrofalowe.

Kształtująca obróbka końcowa

proces-prodykcyjny-06

Ze względu na bardzo dużą twardość gotowych elementów ceramicznych kształtującą obróbkę końcową ceramiki technicznej wykonuje się np. poprzez szlifowanie, polerowanie, docieranie i elektrodrążenie.

Kontrola końcowa

proces-prodykcyjny-07

Jakość jest zawsze traktowana priorytetowo. Każdy element poddawany jest szczegółowej kontroli. Sprawdzamy wymiary, twardość, strukturę powierzchni oraz inne parametry stosowne dla danego elementu. Kontrolujemy zarówno geometrię części, jak i chropowatość powierzchni roboczej. Na żądanie naszych odbiorców przeprowadzamy 100% kontrolę wyrobów.

Nanoszenie pokryć ceramicznych

proces-prodykcyjny-08

Stosowanie powłok ceramicznych ma na celu poprawę właściwości powierzchni poprzez nanoszenie wysokowytrzymałej warstwy ceramiki. Powłoki nanosi się w następujących procesach:

 • chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD),
 • fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD),
 • natryskiwania cieplnego.