HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

1. Dobór materiału

proces-prodykcyjny-01

Dobór właściwego rodzaju węglika jest kluczowym stadium procesu. Bazując na dokumentacji technicznej oraz parametrach Państwa procesu technologicznego, służymy pomocą przy doborze optymalnego materiału.

2. Przygotowanie materiału wyjściowego

proces-prodykcyjny-02

Odpowiednio dobrany materiał sezonujemy w młynach kulowych w środowisku podwyższonej temperatury przez okres co najmniej 150 godzin. Proces zapewnia homogenizację wysokotopliwych węglików i utworzenie na ich powierzchni jednorodnej warstwy lepiszcza.

3. Prasowanie

proces-prodykcyjny-03

Następnie części są prasowane z siłami sięgającymi 20 000 kN. Maksymalne wymiary półproduktu są ściśle zależne od kształtu wyrobu końcowego. W zależności od rodzaju wyrobu, charakterystyka procesu produkcji jest liniowa lub izostatyczna (CIP). Półprodukty po procesie prasowania posiadają jednorodną, ustabilizowaną strukturę materiałową.

4. Obróbka wstępna

proces-prodykcyjny-04

Półprodukt poddawany jest wstępnej obróbce ubytkowej w celu nadania kształtu zbliżonego wymiarami do produktu finalnego. W zależności od stopnia trudności oraz wielkości serii proces realizowany jest na wyspecjalizowanych maszynach sterowanych numerycznie lub obrabiarkach konwencjonalnych.

5. Spiekanie

proces-prodykcyjny-05

Wprowadzenie technologii HIP (HOT ISOSTATIC PRESS), czyli spiekanie z jednoczesnym prasowaniem, zapewnia najwyższą jakość wyrobu.

Części charakteryzują się:

  • jednorodną strukturą (bez porów),
  • znacznie lepszymi własnościami mechanicznymi
    spiekanego detalu,
  • większą wytrzymałością zmęczeniową,
  • podwyższoną odpornością w wysokiej temperaturze,
  • podwyższoną udarnością i dłuższą eksploatacją.

6. Kontrola jakości

proces-prodykcyjny-06

Każdy spiek poddawany jest szczegółowej kontroli. Sprawdzamy wymiary, twardość, strukturę powierzchni oraz inne parametry stosowne dla danego elementu.

7. Obróbka wykańczająca

proces-prodykcyjny-07

Półprodukt otrzymywany w procesie spiekania charakteryzuje się docelową twardością. Stosujemy następujące metody obróbki wykańczającej:

  • frezowanie i toczenie HSM,
  • elektrodrążenie wgłębne i drutowe EDM,
  • szlifowanie.

Części o gładkiej, lustrzanej powierzchni roboczej są ponadto
polerowane, honowane lub docierane.

8. Kontrola końcowa

proces-prodykcyjny-08

Jakość jest zawsze traktowana priorytetowo. Standardowo do każdej partii produkcyjnej dołączamy karty kontroli oraz atesty materiałowe na życzenie klienta. Kontrolujemy zarówno geometrię części, jak i chropowatość powierzchni roboczej. Na żądanie naszych odbiorców przeprowadzamy 100% kontrolę wyrobów.