HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

Efektywnym sposobem zwiększania trwałości narzędzi jest nanoszenie na ich powierzchnie robocze supertwardych powłok. Najczęściej stosowana jest metoda PVD (PhysicalVapourDeposition), polegająca na fizycznym osadzaniu cienkich warstw z fazy gazowej. Naniesiona powłoka cechuje się stosunkowo małą grubością warstwy rzędu 3÷5 μm o bardzo niskim współczynniku tarcia i twardości 1750÷3300 HV. Oferujemy także pokrywanie warstwą ślizgową PLC .

Dostarczane przez nas elementy na specjalne zamówienia mogą być pokryte jedną z poniższych typów powłok: