HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

Węgliki spiekane w większości produkowane są z węglików wolframu i osnowy (spoiwa).

Dobór składników i proporcji uzależniony jest o zastosowania oraz wymagań eksploatacyjnych. Określając warunki pracy, należy zwrócić uwagę na typ obciążeń, oraz żądaną odporność na zużycie.

Możemy jednakże przyjąć zależność:

– niska zawartość spoiwa charakteryzuje materiał o wysokiej twardość i dużej odporności na ścieranie

– wysoki udział kobaltu w składzie to węglik o większej elastyczności i udarności.

 • Ziarnistość
  bardzo drobne ziarno < 0,8 µm
  drobne ziarno 0,8 – 1,3 µm
  średnie ziarna          1,3 – 2,5 µm
  grube ziarna             2,5 – 6,0 µm
  bardzo grube ziarna > 6,0 µm
 • Osnowa

Osnowa to materiał wiążący, wypełniający przestrzenie między ziarnami. Materiałem najczęściej stosowanym jako spoiwo jest kobalt. Jeśli warunkiem krytycznym jest odporność na korozję, stosujemy węgliki z osnową niklową lub niklowo-chromową.

Zawartość spoiwa w materiale w zależności od typu węglikazawiera się w przedziale od 4% do 25%.

Poglądowo możemy przyjąć poniższą zależność:

– niska zawartość spoiwa charakteryzuje materiał o wysokiej twardość i dużej odporności na ścieranie

– wysoki udział osnowy w składzie to węglik o większej elastyczności i udarności.