HARTMETALL UND KERAMIK

WĘGLIK SPIEKANY, CERAMIKA TECHNICZNA, NARZĘDZIA STALOWE, RAMIONA GWINTUJĄCE

polfarbykat-cermika-procesowe

Dostarczamy półfabrykaty przeznaczone do dalszej obróbki oraz wstępnie szlifowane z następujących gatunków ceramiki:
– tlenek glinu (korund) Al2O3, kolor biały
– tlenek cyrkonu ZrO2, kolor biały
– azotek krzemu Si3N4, kolor szary
Nowoczesny park maszynowy pozwala na wytwarzanie elementów z minimalnymi naddatkami na obróbkę wykańczającą. Zastosowanie technologii HIP (Hot Isostatic Press) zapewnia jednorodną strukturę ułożenia ziaren i redukuje występowanie porów. Półprodukty są spiekane pod wysokim ciśnieniem w atmosferze ochronnej argonu, z gatunku ceramiki odpowiednio dobranego do danej aplikacji. W zależności od stopnia złożoności elementu, ilości produkcyjnej oraz dokładności wymiarowej, dobierana jest optymalna technologia formowania półproduktu.